Khu nhà ở liền kề Lộc Ninh

- Tên dự án: KHU NHÀ Ở LIỀN KỀ LỘC NINH
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Lộc Ninh
- Địa chỉ: Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội
- Thời gian: T8/2018
- Hạng mục: Vách ngăn
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 90
- Khối lượng: 250 m2

KHU NHÀ Ở LIỀN KỀ LỘC NINH