Nhà máy giày da Kim Vận – Đài Loan

- Tên dự án: NHÀ MÁY GIÀY DA KIM VẬN - ĐÀI LOAN
- Chủ đầu tư: Nhà máy giày da Kim Vận - Đài Loan
- Địa chỉ: Khu CN Kỳ Sơn, H Tứ Kỳ, TP Hải Dương
- Thời gian: T7/2018
- Hạng mục: Vách ngăn cháy
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 90
- Khối lượng: 245 m2

NHÀ MÁY GIÀY DA KIM VẬN – ĐÀI LOAN