Nhà máy xuất nhập khẩu Văn Minh

- Tên dự án: NHÀ MÁY XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Văn Minh
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Giả - xã ngọc Hòa - Chương Mỹ
- Thời gian: T1.2018
- Hạng mục: Tường rào
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 90
- Khối lượng: 200 m2

NHÀ MÁY XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH

– Tên dự án: NHÀ MÁY XUẤT NHẬP KHẨU VĂN MINH
– Chủ đầu tư: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Văn Minh
– Địa chỉ: Thôn Ngọc Giả – xã ngọc Hòa – Chương Mỹ
– Thời gian: T1/2018
– Hạng mục: Tường rào
– Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 90
– Khối lượng: 200 m2