Nhà đa năng Trường Tiểu học Trường Yên

- Tên dự án: NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH An Quý Hưng
- Địa chỉ: Trường Yên - Chương Mỹ
- Thời gian: T8/2017
- Hạng mục: Tường bao + vách ngăn
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 90
- Khối lượng: 850 m2

NHÀ ĐA NĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN