Nhà máy Nishimasu (Nhật Bản)

- Tên dự án: NHÀ MÁY NISHIMASU NHẬT BẢN
- Địa chỉ: Khu CN Thăng Long 2, Hưng Yên
- Thời gian: T4/2018
- Hạng mục: Vách ngăn
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 60
- Khối lượng: 390 m2

NHÀ MÁY NISHIMASU NHẬT BẢN