Nhà máy Ngói Fuji Việt Nam

- Tên dự án: NHÀ MÁY NGÓI FUJI VIỆT NAM
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH FuJi Việt Nam
- Địa chỉ: Khu CN Kỳ Sơn, H Tứ Kỳ, TP Hải Dương
- Thời gian: T4.2018
- Hạng mục: Lò dưỡng hộ
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 60
- Khối lượng: 750 m2

NHÀ MÁY NGÓI FUJI VIỆT NAM