Chung cư The Pride (Hải Phát)

- Tên dự án: CHUNG CƯ THE PRIDE (HẢI PHÁT)
- Chủ đầu tư: Công ty Cp Bất Động Sản Hải Phát
- Địa chỉ: Tố Hữu Hà Đông
- Thời gian: Năm 2016
- Hạng mục: Vách ngăn
- Sản phẩm sử dụng: Tấm AQH Panel 60
- Khối lượng: 510 m2

Hình ảnh dự án: