Liên hệ

ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY:

Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:

Tầng 1, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI:

EMAIL: betongnhe@anquyhung.com